A8 Matt
A8 beidseitig Matt-Cellophaniert / 4/4-farbig / 250g/m2
AUFLAGE FORMAT PAPIER VERARBEITUNG PREIS (inkl. MwSt.) BESTELLEN
500 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 42.00 CHF
1000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 49.00 CHF
2000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 61.00 CHF
2500 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 67.00 CHF
3000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 74.00 CHF
4000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 87.00 CHF
5000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 99.00 CHF
7500 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 132.00 CHF
10000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 164.00 CHF
12500 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 196.00 CHF
15000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 228.00 CHF
20000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 294.00 CHF
25000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 358.00 CHF
30000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 423.00 CHF
35000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 486.00 CHF
40000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 514.00 CHF
45000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 575.00 CHF
50000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 633.00 CHF
60000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 754.00 CHF
70000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 876.00 CHF
80000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 996.00 CHF
90000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1116.00 CHF
100000 DIN A8 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1236.00 CHF
A8 beidseitig Matt-Cellophaniert / 4/4-farbig / 350g/m2
AUFLAGE FORMAT PAPIER VERARBEITUNG PREIS BESTELLEN
500 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 54.00 CHF
1000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 65.00 CHF
2000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 88.00 CHF
3000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 111.00 CHF
4000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 133.00 CHF
5000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 156.00 CHF
7500 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 214.00 CHF
10000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 272.00 CHF
15000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 387.00 CHF
20000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 469.00 CHF
25000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 574.00 CHF
30000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 682.00 CHF
35000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 788.00 CHF
40000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 897.00 CHF
50000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1112.00 CHF
60000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1327.00 CHF
70000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1542.00 CHF
80000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1758.00 CHF
90000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1970.00 CHF
100000 DIN A8 350g/m2 Matt-Cellophaniert 2187.00 CHF
A8 beidseitig Matt-Cellophaniert / 4/4-farbig / 450g/m2
AUFLAGE FORMAT PAPIER VERARBEITUNG PREIS BESTELLEN
500 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 88.00 CHF
1000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 103.00 CHF
2000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 137.00 CHF
3000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 158.00 CHF
4000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 185.00 CHF
5000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 217.00 CHF
8000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 307.00 CHF
10000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 370.00 CHF
15000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 523.00 CHF
20000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 675.00 CHF
25000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 832.00 CHF
30000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 983.00 CHF
40000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 1291.00 CHF
50000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 1600.00 CHF
60000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 1907.00 CHF
70000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 2215.00 CHF
80000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 2523.00 CHF
90000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 2832.00 CHF
100000 DIN A8 450g/m2 Matt-Cellophaniert 3136.00 CHF