A6 Matt
A6 beidseitig Matt-Cellophaniert / 4/4-farbig / 250g/m2
AUFLAGE FORMAT PAPIER VERARBEITUNG PREIS BESTELLEN
500 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 51.00 CHF
1000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 65.00 CHF
2000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 93.00 CHF
2500 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 107.00 CHF
3000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 122.00 CHF
4000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 151.00 CHF
5000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 179.00 CHF
7500 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 252.00 CHF
10000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 324.00 CHF
12500 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 397.00 CHF
15000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 469.00 CHF
20000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 573.00 CHF
25000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 707.00 CHF
30000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 844.00 CHF
35000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 977.00 CHF
40000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1113.00 CHF
45000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1249.00 CHF
50000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1382.00 CHF
60000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1652.00 CHF
70000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 1924.00 CHF
80000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 2193.00 CHF
90000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 2463.00 CHF
100000 DIN A6 250g/m2 Matt-Cellophaniert 2733.00 CHF
A6 beidseitig Matt-Cellophaniert / 4/4-farbig / 350g/m2
AUFLAGE FORMAT PAPIER VERARBEITUNG PREIS BESTELLEN
500 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 85.00 CHF
1000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 114.00 CHF
2000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 172.00 CHF
3000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 228.00 CHF
4000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 284.00 CHF
5000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 342.00 CHF
7500 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 452.00 CHF
10000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 588.00 CHF
15000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 856.00 CHF
20000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1124.00 CHF
25000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1396.00 CHF
30000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1663.00 CHF
35000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 1936.00 CHF
40000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 2203.00 CHF
50000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 2743.00 CHF
60000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 3281.00 CHF
70000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 3821.00 CHF
80000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 4360.00 CHF
90000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 4899.00 CHF
100000 DIN A6 350g/m2 Matt-Cellophaniert 5436.00 CHF
A6 beidseitig Matt-Cellophaniert / 4/4-farbig / 450g/m2
AUFLAGE FORMAT PAPIER VERARBEITUNG PREIS BESTELLEN
250 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 121.00 CHF
500 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 140.00 CHF
1000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 183.00 CHF
2000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 266.00 CHF
3000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 348.00 CHF
4000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 428.00 CHF
5000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 477.00 CHF
8000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 712.00 CHF
10000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 865.00 CHF
15000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 1254.00 CHF
20000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 1643.00 CHF
25000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 2037.00 CHF
30000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 2424.00 CHF
40000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 3207.00 CHF
50000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 3991.00 CHF
60000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 4773.00 CHF
70000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 5551.00 CHF
80000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 6331.00 CHF
90000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 7108.00 CHF
100000 DIN A6 450g/m2 Matt-Cellophaniert 7885.00 CHF